888 szó

2. nap (2010. 01. 06. - szerda - 895 szó)

line

A sűrű erdő mélyén egy karaván haladt. A környék egyetlen vásáradói jogokkal bíró városa felé tartott. A csoport élén a karavánvezető poroszkált két korosodó ló társaságában. A két állat egy bőségesen megpakolt szekér terhén osztozott. Életuntan lépdeltek gazdájuk után. A kocsi mellett egy fiatal lány sétált szótlanul. A szekér hátulján pedig két kisgyerek lógatta lábát és nevetgélve csodálták a föléjük boruló fák lombján keresztül átszűrődő napfény játékát. Mögöttük közvetlenül édesanyjuk sietett. A harmincas évei közepét taposó nő óvó tekintete csemetéit figyelte, nehogy a szekér egy-egy nagyobb zökkenésénél valamelyikük leforduljon a kocsiról. Karján egy almákkal telirakott kosár csüngött. Mögötte két pirospozsgás arcú öregasszony lépdelt, hátukon nagy batyuval, ami isten tudja mit rejtett. Vidáman pletykálkodtak, nyelvük egy pillanatra se állt volna meg, hiszen a városig tartó két napos út során a világ minden apró-cseprő gondját, teljes rokonságukat és szomszédságukat meg kellett vitatniuk. Mindketten jó húsban és láthatóan korukhoz mérten jó erőben voltak, fejükön színes kendőt viseltek. Tökéletes iskolapéldái voltak a pirospozsgás vásározó asszonyoknak. Őket egy idősebb árus követte, madzagon rángatva maga után egy szürke csacsit. A makacs állat hátára nehéz zsákok voltak erősítve. A kereskedő őszülő borostás arcára egy nehéz élet gondjai róttak mély barázdákat. A díszes társaságot egy fiú zárta. Mindük közül talán ő volt a legfurább. Hosszú, fekete köpenyt viselt, és oldalán egy kard lógott. Időnként fürkészve tekintett körbe az erdőben.

Éjszakára egy tisztáson vert tábort a karaván. A tisztás közepén rakott tábortűz lángjai vígan nyújtózkodtak a csillagos ég felé. A felfelé áramló forró levegő pedig néha izzó pernyét sodort magával a magasba. Az idős árus a karavánvezetővel váltott pár szót, aki a szekér elé fogott lovakat engedte el, had legelésszenek kedvükre, majd átnyújtott egy kisebb zsákot a kereskedőnek, aki azzal a szürke csacsihoz cammogott és tartalmából öntött egy keveset az állat elé. Takarmány volt. A többiek a tűz körül foglaltak helyet. A hajnal óta tartó hosszú és kimerítő út a két kofát is elcsendesítette, és most kimerülten falatoztak a tűz fényében. A kisfiú egy bottal kíváncsian piszkálta a lángok alatt gyűlő parazsat, míg húga édesanyjuk ölébe hajtva fejét szundikált. A fekete köpenyes fiú egy farönkön ülve nézte ezt a békés jelenetet. Tekintete kissé elidőzött a tűz másik oldalán ülő fiatal lányon, aki a többiektől távol csendben nézte a lángokat. A nap folyamán a társaság szinte minden tagja próbált beszélgetésbe elegyedni vele. Faggatták, hogy honnan jön, ki ő és miért igyekszik a vásárba, de a lány minden alkalommal néhány szóval kimentette magát a kérdések alól. Szemmel láthatóan kerülte a társaságukat. Arcát végig takarta barna utazóköpenyének csuklyája, de most így szemből, a tűz meleg fényében esélye volt jobban megfigyelni. A csuklya alatt egy finom vonású arcra vetődött a fény, melynek két kék szemében a lángok fénye csillogott. Nem tudta eldönteni mégis mit mondanak azok a szemek, oly sok mindent tükröztek. Elszántságot, félelmet, szomorúságot, kedvességet és mindamellett dühöt is. A fiú szorosabbra húzta magán a köpenyét és ő is a lángokba bámult. Hideg volt az este.

Hosszú percek teltek el így, csendben. Csak a tűz pattogása és néha-néha az erdőből kiszűrődő éjjeli zajok hallatszottak. Időnként valamelyik ló prüszkölve rázta meg sörényét. Az éjszaka csendjét ekkor vad lódobogás törte meg. A társaság tagjai rémülten kapták fel a fejüket és füleltek. Az eddig szendergők is felriadtak a hirtelen zajra. Csupán két alak maradt mozdulatlan a tűz körül, tekintetüket továbbra is a táncoló lángok felé fordítva.

Mégis ki lehet az, aki ilyen lóhalálában vág át az erdőn éjnek évadján? Vagy kik? Több ló patájának dobogása töltötte meg a levegőt. Már tisztán ki lehetett venni, hogy többen vannak. És egyenesen a tisztás irányába tartottak. A karaván vezetőjének keze az övére erősített tőr felé nyúlt. Lehet, hogy rablók. Hamarosan kiderül, már nem kellett sok, hogy elérjék a tisztást. És valóban, nemsokára már ott is voltak, a lovak fújtatva álltak meg, és a tűz megcsillant a lovasok fényes páncélján. A karavánvezető megnyugodva engedte le karját, amint felismerte a mellvérteken a királyi címert.

A páncél zörrenése és talpak kemény dobbanása jelezte, hogy az egyikük leszállt a lováról. Erre már a fiatal lány is felpillantott. Tekintete kíváncsian fürkészte a katonát. A többiek is némán figyelték, mégis mit akarhat itt. A két kisgyerek félve édesanyjuk mögé bújt, és onnan kandikáltak ki a nő szoknyájába kapaszkodva. A fiú azonban még most sem mozdult. Akkor is mélységes nyugalommal ült a helyén, mikor egy kard hegyét érezte a hátán.
- Azért ennél többet vártunk tőled – szólalt meg a háta mögött egy hang. – Nem hittem volna, hogy pont békés utazók között találunk rád.
- És még így is mi tartott ilyen sokáig? – Kérdezte a fiú halálos nyugalommal és továbbra sem fordította el tekintetét a tűz felől.
- Legalább nézz rám, ha hozzád beszélek! – Mordult rá a katona, mire a fiú mélyes sóhajtott, felállt és felé fordult. 
- Mert ha nem, akkor mi lesz? – Kérdezte gúnyosan, és egyszerre tört ki belőle és a katonából is a nevetés.
- Azért ezt nem gondolhattad komolyan! – Veregette meg a vállát nevetve a páncélos alak.
- Miért is ne? Nem hinném, hogy bárki is gondolna rá, hogy épp békésen próbálok majd meg besétálni a városba – mondta most már komolyan a fiú. – Csak ennyien jöttetek? – nézett végig a tisztáson várakozó lovasokon. – Pihenj! – Adta ki végül a parancsot.
- Csak ennyien tudtunk. Így is lesz mit megmagyaráznunk, ha ennek az egésznek vége – magyarázta a katona, miközben arrébb vonultak.
- Talán elég lesz – vette suttogóra hangját a fiú.
- Mégis mi a terved? – Követte példáját a másik is.

 

line

 

Történetek

DreamMoments
Változatok egy témára

Változatok egy témára 0 (A történet kezdete)

Változatok egy témára 5 (Csak egy álom volt?)

Változatok egy témára 5 (Vegyes képek)

Változatok egy témára 14 (Egy régi könyv egy régi történetről)

Változatok egy témára 15

Változatok egy témára 16 (Dead Places)

Végzet

Változatok egy témára,
A történet vége

Farewell

Pictures from the past of Sarah

 

888 szó

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap