Változatok egy témára 0.
A történet kezdete

line

Nick's hand

line

Az ablakon beszűrődő halvány reggeli napfény megsimogatta a fiú arcát, aki párnáját átkarolva mélyen aludt. Szőkésbarna haja most kócosan omlott a homlokára. Madárcsicsergésre ébredt. Alapvetően nem volt semmi baja az apró kis jószágok énekével, most mégis dühösen nézett ki az ablakon a hang irányába. Majd pillantása jobb kézfejének csontvázujjaira esett.

Minden egy iszonyatos rémálommal kezdődött még évekkel azelőtt. Az álom részleteire mind a mai napig élénken emlékezett. Egy kihalt városban sétált. Szürke, néma falak vették körül. És hideg volt, fázott. Úgy érezte, mintha valaki figyelné, követné. Hátra pillantott, de nem látott senkit. Csak a szürke, rideg házfalak meredtek rá némán. Mellette az egyik ablak hirtelen megzörrent. A zajra felkapta a fejét, de amit az ablakban látott, olyan rémmel még soha életében nem találkozott. Egy eltorzult arcú alak bámult rá az ablaküvegen keresztül üreges szemekkel, és hosszú karmú kezével vérfagyasztó hang kíséretében az üveget kaparta. Majd a hang felerősödött. Egyre hangosabb és hangosabb lett. Sorra jelentek meg az ablakokban az eltorzult arcú jelenések, majd átúszva a házfalakon a fiú felé közeledtek. Lábuk nem érte a földet. A rideg beton felett lebegve úsztak a levegőben. Egyre többen és többen lettek. Mint egy fekete füstszőnyeg lepték be az utcát teljes szélességében. Közben iszonytató kiáltások, sikolyok és valami ütemes mormolás hallatszott. A fiú futott, menekült ezek elől a rémképek elől. Maga se tudta hová, csak el arról az átkozott helyről. De a lények a nyomában voltak. Hirtelen megtorpant. Egy sötét sikátorban találta magát. Az őt üldöző szörnyek tömege a sikátor bejáratánál megállt és figyelt. Hirtelen csend lett. Nyomasztó csend. A sikátor végében, a fiúval szemben a falnak támasztva egy ütött-kopott, fekete üvegű tükör állt. A fiú lassan, bizonytalanul lépett felé párat. Maga sem tudta megmagyarázni, de valamiért vonzotta az a tükör. Egyszer csak azon vette észre magát, hogy a tükör előtt áll, és a tükör fekete üvegében egy alak formálódik ki lassan. Rémülten hátrált pár lépést, de szemét nem bírta levenni a tükörről. Egy alakot látott benne. De nem a saját tükörképét. Nem, az a rémség nem lehetett ő. Vagy mégis? Hiszen annyira hasonlítottak rá a vonásai. De jól megszokott kedves, barátságos tekintetű szürkéskék szemei helyett egy kegyetlen pillantással találkozott és egy gonosz mosollyal. És mintha az alak arcának jobb feléről vérző sebekben oszlott volna le a hús és a bőr. Sötét volt. Újra közelebb lépett a tükörhöz, hogy jobban láthassa azt a rémképet, mikor hirtelen egy sötét kéz kapott felé a tükörből kinyúlva. Talán erre riadt fel, talán a jobb kézfejébe nyilalló fájdalomtól, de attól, amit ébren látott, jobban megrémült, mint az álomtól. Az első pillanatban rémült iszonyat fogta el. Pár másodpercig ettől a rémülettől nem is érezte a fájdalmat, ami a jobb kézfejét mardosta, melyről – mint a tükörben látott rém arcáról – mállott le a hús és a bőr. Csupa vér volt körülötte minden. A lepedője, az ágya, az ágya előtt a szőnyeg. És fájt, iszonyatosan fájt a jobb keze. Az elviselhetetlen fájdalomtól és a látványtól elszédült, forgott vele a világ. Ép bal kézfejébe hajtotta homlokát, úgy ült az ágyban, és várt. Várta, hogy felébredjen ebből a rémálomból. De ez nem az az álom volt, amiből csak úgy fel lehet ébredni…

Most mereven bámulta jobb kézfejét. Megmozgatta csontvázujjait, majd mélyet sóhajtva dőlt vissza a párnájára. Még most, annyi év után sem tudta megszokni. És annyi kutatás után sem volt közelebb ahhoz, hogy megtudja, mi is történt azon az éjszakán...

 

line

 

Történetek

DreamMoments
Változatok egy témára

Változatok egy témára 0 (A történet kezdete)

Változatok egy témára 5 (Csak egy álom volt?)

Változatok egy témára 5 (Vegyes képek)

Változatok egy témára 14 (Egy régi könyv egy régi történetről)

Változatok egy témára 15

Változatok egy témára 16 (Dead Places)

Végzet

Változatok egy témára,
A történet vége

Farewell

Pictures from the past of Sarah

 

888 szó

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap