Végzet

line

A füst vérszaggal keveredett és fojtogató elegye beborította a csatamezőt. Mindenütt halott katonák tetemei hevertek. A távolban füst szállt fel magasan az ég felé, és egy sötét kastély üszkös romjai tornyosultak a táj fölé fenyegetően. Egy lány térdelt megtörve a földre rogyva. Alig lehetett 20 éves. Még most is fülébe zengett a fegyverzörgés, a kiáltások, a halálsikolyok hangja. Vele szemben pár méternyire egy fiú állt a halottakkal borított mezőn. Rideg tekintetét a lánynak szegezte. Fiatal arcáról az érzelmek leghalványabb jele se volt leolvasható. Ő is 20. életéve körül járhatott.

- Még mindig nem adod fel? – hasított iróniával és gúnnyal teli kegyetlen hangja a levegőbe.

A lány keze lassan a közelében heverő katona kezéből kihullott kard felé mozdult, és megragadta a markolatát.

- Soha – suttogta, miközben minden erejét összeszedve feltápászkodott a földről.

A nehéz kardot alig bírta megemelni, karja remegett, amint védekezőn maga elé tartotta, de tekintetét elszántan emelte a fiúra. Valahonnan a távolból hideg, sötét fuvallat indult útjára, és halott puszta maradt utána, amint végigsöpört a tájon. A fák levelei lehulltak, ágaik kiszáradtak, a fűszálak elfonnyadtak nyomában, és a holttestekről lemállott az élő hús. Csupán csupasz csontvázakként hevertek mozdulatlanul.

A fém fényes szikrákat vetett, amint a két kard összecsapott a levegőben, majd az egyik fájdalmas zörejjel csapódott a földnek, most már jóval távolabb néhai gazdájától. A fiú bal kezével erősen szorította a lány jobb csuklóját, melyből az előbb verte ki a kardot.

- Gyenge vagy… - mondta megvetően.
- Tévedsz, ha azt hiszed, sérthetetlen vagy – felelte a lány. – Nem fogom hagyni, hogy emberek milliárdjait mészárold le.

A fiú szemébe rémült meglepődés ült, mikor egy apró tőr fúródott bal vállába. Arca azonban még most is rideg maradt. A sebből sűrűn szivárogni kezdett a vér, őt pedig határtalan gyengeség kerítette hatalmába, és elsötétült előtte a világ. Eszméletlenül terült el a földön. A lány remegő kezeiben a tőrről egy sötétvörös vércsepp, arcáról egy könnycsepp hullott a földre. A szomjas föld azon nyomban beitta mindkettőt, nem téve különbséget könny és vér között.

Most csak néma csend vette körül a lányt. A fel-feltámadó szél száraz faleveleket sodort végig a tikkadt földön. Tekintetét végighordozta a halott vidéken. Kezét a halott katonák felé nyújtotta, és lehunyta szemeit.

***

És mondd, nehéz feléleszteni a halottakat? – csengett a vidám hang kíváncsian a késő délutáni napsütésben.
Attól függ, miben haltak meg… - hangzott az elgondolkodó válasz. Édes virágillat töltötte meg a kert levegőjét, és bolondos madárdal trillázott a fák lombja közül.
És milyen érzés visszaadni az életüket? – hajolt közelebb gyerekes kíváncsisággal a lány beszélgetőpartneréhez.
Különös – borzongott meg a kérdezett. – Érzem a fájdalmat, melyet haláluk előtt éreztek, a tehetetlen lemondást, az utolsó gondolataikat és végül mindig valami elmondhatatlan megnyugtató békességet… - fordította az arcát a faleveleken átszűrődő napfény felé.

***

A lány keze lehanyatlott. „Miért? Miért nem tudom visszaadni az életüket?”- visszhangzott a kérdés a fejében. „Pedig egyikük sem érdemelte meg a halált” – szorult ökölbe a keze. „Talán mert te ölted meg őket?” – fordult vissza a földön heverő fiú felé. Arcának vonásai most valahogy lágyabbak voltak. Ujjai megmozdultak. Vállán a seb még mindig vérzett. Felült, és homlokát a tenyerébe hajtotta, majd felpillantott, és végignézett a tájon.

- …ezt? …én tettem… - mondta halkan, halálsápadtan, elszörnyedve saját művétől.

A lendület majdnem hanyattdöntötte a fiút, amint a lány a nyakába borult, és némán, erősen magához ölelte.

 

line

 

Történetek

DreamMoments
Változatok egy témára

Változatok egy témára 0 (A történet kezdete)

Változatok egy témára 5 (Csak egy álom volt?)

Változatok egy témára 5 (Vegyes képek)

Változatok egy témára 14 (Egy régi könyv egy régi történetről)

Változatok egy témára 15

Változatok egy témára 16 (Dead Places)

Végzet

Változatok egy témára,
A történet vége

Farewell

Pictures from the past of Sarah

 

888 szó

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap