Farewell

line

Nyugodt volt az este… nyugodt és csendes. Szinte már túlságosan is csendes. Alig hallatszott el az autók zúgása a parkig, ahol a régimódi hinta vaslánca fémesen megcsörrent, ahogy a lány leült. A kora őszi esték jellegzetes illata töltötte meg a levegőt. A lány lábával mélabúsan arrébb rúgott pár már lehullott falevelet és a sötét éjszakába bámult. Tekintete lassan végigsiklott az üres parkon. Jól megfigyelve annak minden egyes részletét, már amennyit a távoli utcai lámpák sárgás fényében látni lehetett. Nem volt hideg, ő mégis dideregve húzta össze magán vékony kabátját. Sohasem szeretett búcsúzkodni.

A csendet távolból felhangzó zene törte meg. Egy koncert, semmi több. A lány lökött egyet a hintán. Lehunyt szemmel élvezte, ahogy a lendület az arcába sodorja szőke haját, majd ugyanazzal a lendülettel vissza a háta mögé. Hagyta, hogy a hinta magától veszítsen lendületéből mielőtt végleg megálljt parancsolt volna neki.

Egy újabb dal harsant fel a távolban, ő pedig a zsebébe túrt és előhalászott belőle egy levelet. A gyenge fényben sokáig vizsgálgatta a címzést a borítékon. Nem volt rajta más, csak egy név. Egy régi, jól ismert, kedves név. De többre nem is volt szükség…

Sóhajtva kelt fel a hintáról és folytatta útját az éjszakában. Amaz láncai fémes zörgéssel köszöntek utána.

Már a sokadik dal hangzott messziről, alig hallhatóan ilyen távolból, mikor elérte az ismerős házat. Ujjait végigfuttatta a kerítés lécein és megállt a kapu előtt. Egy darabig csak nézte a sötét ablakokat, majd megrázta a fejét, mint aki egy kellemetlen gondolatot hesseget tova, és becsúsztatta a levelet a levélláda nyílásán. Tompa koppanás jelezte, hogy a boríték elérte a doboz alját. A lány egy darabig még állt ott és bámulta a kaput… maga se tudta mire várva. Majd elfordult, és alakja lassan összemosódott az éjszaka sötétjével.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line

 

Történetek

DreamMoments
Változatok egy témára

Változatok egy témára 0 (A történet kezdete)

Változatok egy témára 5 (Csak egy álom volt?)

Változatok egy témára 5 (Vegyes képek)

Változatok egy témára 14 (Egy régi könyv egy régi történetről)

Változatok egy témára 15

Változatok egy témára 16 (Dead Places)

Végzet

Változatok egy témára,
A történet vége

Farewell

Pictures from the past of Sarah

 

888 szó

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap